בקרה תקציבית – השוואה תקופתית של צפי מול ביצוע.

גופים רבים מנהלים את פעילותם העסקית על בסיס תקציב קבוע ומוגדר מראש. הדבר נכון במיוחד לגבי חברות המבצעות פרויקטים בעלי מסגרת תקציבית וזמן ביצוע מוגדר. חברת כלכלי- המרכז לפיננסים ויזמות בע"מ, מעניקה שירותי בקרה תקציבית למגוון לקוחות ועסקים. החברה מלווה את העסק בתהליך בניית התקציב והוצאתו מהכוח אל הפועל .

בקרה תקציבית נועדה לוודא שני דברים עיקריים:

א. עמידה ביעד ההוצאות: בהנחה שצפי ההכנסות הינו ריאלי וניתן לגבייה, הרי שעמידה ביעד ההוצאות תניב את העודף התקציבי הצפוי. במידה וקיימת חריגה בצד ההוצאות, יש לבדוק את מקורה. האם מדובר בחריגה בכמות או שמא בחריגה במחיר ובהתאם לאופי החריגה יינתן בזמן אמת הטיפול המתאים לסטייה שנוצרה מהתקציב המקורי.

ב. עמידה ביעד ההכנסות: גם כאן המשימה קשה, והיא נעשית קשה שבעתיים בשוק תחרותי שבו התנאים משתנים כל העת. הכנסות נמוכות מדיי חייבות תיקון מיידי של תקציב ההוצאות והתאמה שלו למצב הקיים. בנוסף, יש לבדוק את הסיבות לאי עמידה ביעד ההכנסות ולחפש דרכים ואמצעים להגדיל אותן. בקרה תקציבית בוחנת כדאיות של תוס

בקרה תקציבית – איך זה עובד?

בקרה תקציבית יעילה הינה בקרה המבוצעת בזמן אמת, בצורה המאפשרת את גילוי החריגות והטיפול בהן באופן מיידי. אין צורך לחכות לתוצאות הפעילות המוצגות בדו"חות הכספיים בכל סוף תקופת דיווח, כאן התוצאה ידועה מדי חודש בחודשו. בתום השנה לא ניתן לעשות הרבה על מנת לשנות את התוצאות. במהלך השנה, לעומת זאת, ניתן לבצע התאמות תקציביות. תקציב הפרויקט עד גמר  יעודכן באופן שוטף בהתאם להתפתחות הבקרה התקציבית ובכל רגע נתון נוכל לדעת את הסטייה (עודף או חוסר) בהשוואה לתקציב הראשוני של הפרויקט ולמדוד את העודף/חוסר הצפוי.

בחברה נצבר ניסיון רב בביצוע בקרות תקציביות לפרויקטים בביצוע בחברות קבלנויות ובחברות תעשייתיות.

בכל תקופה נבחנים הן ההכנסות והן ההוצאות ביחס לתחזית. גם הרכב ההכנסות נבחן, ואם יש יותר ממרכז רווח אחד מנותח כל מרכז רווח בנפרד, בעיקר כדי שניתן לגלות את החוליות החלשות, לחזק אותן או, אם צריך, לנתק אותן. חברת כלכלי- המרכז לפיננסים ויזמות בע"מ, מסייעת ללקוחותיה בנושא בקרה תקציבית ובמעקב השוטף אחרי הנתונים. לעיתים העלייה בהוצאות נובעת מאירועים בלתי נשלטים כמו עליית מחירי התשומות בעולם, מה שמחייב תמחור מחדש של המוצר הסופי והתאמה שלו למצב החדש או, לחילופין, חסכון בסעיפים אחרים ושמירה על מחיר המוצר.

האמור לעיל מהווה רק טעימה על קצה המזלג של נושא בקרה תקציבית. למידע נוסף חיש לפנות לחברת חברת כלכלי- המרכז לפיננסים ויזמות בע"מ. ושיהיה בהצלחה.

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות