גיוס אשראי ופתרונות מימון לעסקים – הדרך שלך להצלחה עסקית

זה לא סוד ש"צריך כסף כדי לעשות כסף". ל"כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" יש את הניסיון, היכולת והרצון לסייע לעסק או לחברה שבבעלותך להשיג את המימון הדרוש מבנקים, גופים חוץ בנקאיים, קרנות ממשלתיות, הלוואות בערבות מדינה ומשקיעים מוסדיים. מימון זה יסייע לך להגדיל את הרווחיות באמצעות ביצוע השקעות חדשות , הרחבת המפעל הקיים, או  לצורך הקלה בתזרים המזומנים השוטף ושיפור ההון החוזר.

אם ברצונך להקים עסק, העסק שבבעלותך חווה קשיים, או שאתה מעוניין בגיוס אשראי על מנת להתרחב ולצמוח, מומחי "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" ילמדו את אופי הפעילות של עסקך, יגבשו עבורך  אסטרטגית גיוס אשראי, יכינו את בקשת המימון וילוו את העסק עד לקבלת האישור הסופי לסכום האשראי המבוקש. זאת, כשסכומי המימון עשויים לנוע בין עשרות אלפי שקלים ועד למיליוני שקלים, בהתאם למאפייני העסק וצרכיו.

בדיקת הזכאות לקבלת האשראי מהגוף המממן הינה ללא עלות. זאת, כיוון שהניסיון הרב שנצבר

 ב- "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" בתחום גיוס אשראי מאפשר לנו לדעת כבר בשלב מוקדם האם יקבל העסק אישור מטעם הגוף המממן לסכום האשראי המבוקש. תשלום עבור השירות יבוצע אך ורק לאחר שמומחי גיוס האשראי של "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" מצאו שהעסק שבבעלותך זכאי למימון, הציגו בפניך את כל פתרונות המימון האפשריים והתנאים לקבלתו, ולאחר שאושר לעסק האשראי בפועל.

הקשרים, הניסיון והמומחיות עושים את ההבדל

"כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" זוכה להצלחה רבה בגיוס אשראי לעסקים בינוניים וקטנים הודות למערכת הקשרים הענפה, הניסיון הרב וההיכרות עם המערכת הבנקאית, קרנות סיוע גלובליות לעסקים, קרנות סיוע ותמיכה מקומיות לעסקים, קרנות אשראי ייעודיות לעסקים בתחומים שונים ומסלולי אשראי מסובסד מטעם המדינה ומטעם גופים פילנטרופיים.

 

השלבים בהשגת המימון:

  • פנייה ללא כל התחייבות מצדך ל"כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" בבקשה למציאת פתרונות מימון וגיוס אשראי.
  • מומחי גיוס האשראי של "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" יבחנו את הדו"חות הכספיים, יסקרו את דפי הבנק וילמדו את אופי הפעילות של העסק.
  • מומחי גיוס האשראי של "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" יבדקו האם העסק עומד בתנאי הסף לקבלת מימון מהקרנות, המוסדות, הבנקים והארגונים השונים.
  • אם העסק אינו עומד בתנאי הסף, או שביכולתו ליהנות מתנאי אשראי טובים יותר באמצעות שיפורים בהתנהלות העסקית, תגובש לעסק אסטרטגיה לשיפור פוטנציאל גיוס אשראי והתנהלות עסקית מיטבית.
  • יוצגו בפניך תנאי האשראי השונים אותם מציעים הבנקים, הקרנות, הארגונים השונים ומוסדות המדינה, להם העסק זכאי.
  • מומחי "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" ימליצו לך על מסלול האשראי המיטבי עבור העסק בהתחשב בגובה האשראי, בדרישת הביטחונות, בתנאי ההחזר, תקופת ההחזר וגמישות התנאים.
  • לאחר החלטתך, יכינו מומחי גיוס האשראי של "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" את בקשת המימון, בצירוף כל המסמכים, האסמכתאות והתצהירים הדרושים ויפעלו מול גופי המימון.
  • מומחי "כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ" יהיו הכתובת בכל הנוגע להתנהלות מול הקרנות, הארגונים והמוסדות השונים, ואף ילוו אותך לפגישות עם ועדות האשראי השונות. זאת, עד לקבלת מלוא המימון הדרוש.
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות