גיוס אשראי

ליווי פיננסי לפרויקטים במסגרת תמ"א 38 –עוזרים לך להתקדם בדרך שלך……
2 בינואר 2017

חברת כלכלי – המרכז לפיננסים ויזמות עוסקת בגיוס אשראי לעסקים וחברות ממוסדות בנקאיים ומקרנות מימון.

גיוס אשראי ממוסדות בנקאיים:

בחברה נצבר ניסיון רב בגיוס אשראי ממוסדות בנקאיים הודות להיכרות הטובה של עובדי החברה עם ענפי המשק השונים מחד והיכולת להציג את המצב העסקי של העסק מבקש ההלוואה בצורה מהימנה ובאופן העונה על דרישות המוסד הבנקאי נותן ההלוואה מאידך.

המוטו המלווה את חברה בעת גיוס אשראי ממוסד בנקאי הינו שקיפות ואמינות. העבודה מול המוסד הבנקאי הינה לטווח ארוך כאשר הרצון הוא להעמיק את שיתוף הפעולה וכך להגדיל את הפעילות הנוכחית של העסק ו/או לפתח מסלולי השקעה חדשים. המטרה היא להציג את התמונה האמיתית של העסק ועל בסיס תמונה זו לקבל את האשראי המבוקש. אי הצגת התמונה המלאה תוביל בסופו של דבר ל"סגירת הברז" ולהחמרת מצבו של העסק בהשוואה למצבו טרם קבלת האשראי.

לכל עסק אנו מתאימים את מסגרות האשראי שלו לפי אופי הפעילות שלו. אופי הפעילות הוא זה שמכתיב את סוגי האשראי הנדרשים לעסק.אופי הביטחונות הניתנים לבנק נגזר גם הוא מאופי הפעילות כך שבנייה נכונה של הרכב המסגרות והביטחונות תקל על העסק לגייס את האשראי המבוקש.

חברת כלכלי – המרכז לפיננסים ויזמות עוסקת גם בגיוס אשראי מקרנות מימון בעיקר באמצעות גיוס אשראי מהקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה.

ההלוואות ניתנות לעסקים מתחום התעשייה, השירותים, מסחר, תיירות, בינוי וחקלאות. ההלוואות ניתנות במסלול הון חוזר המיועד לעסקים בצמיחה אשר נקלעו למצוקת אשראי ומסלול השקעות שמטרתו לסייע בהקמת עסקים חדשים או בתוכניות השקעה להרחבה ופיתוח של עסקים קיימים. קיים בנוסף מסלול משולב שהוא למעשה ומסלול השקעות לעסקים קיימים, כשחלק מכספי ההלוואה מיועדים גם לשיפור מצב ההון החוזר.

הניסיון הרב שנצבר בחברה בתחום גיוס האשראי דרך הקרן מאפשר לנו לדעת כבר בשלבי הבקשה הראשונים האם יקבל העסק את אישור הגוף המתאם מטעם המדינה (חברת BDI או חברת תבור) לקבלת אשראי בערבות מדינה ובהמשך גם את אישור ועדת האשראי שבה משתתפים נציג הגוף המתאם ונציגי הבנק נותן ההלוואה.

ניסיון זה מאפשר לנו לטפל ולהגיש בקשות רק עבור עסקים וחברות אשר אכן יקבלו את האשראי המבוקש בסוף התהליך.

כחלק מתהליך גיוס האשראי הן ממוסדות בנקאיים והן מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים אנו בוחנים היבטים נוספים בפעילותו של העסק ומספקים לבעלי העסק כלים ותובנות אשר יסייעו להם לשפר את הפעילות העסקית הן בהיבט השיווקי, בהיבט התפעולי ובהיבט הפיננסי.

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות