ליווי שוטף של קבוצת הרכישה אשר יכלול, בין היתר, את מתן השירותים הבאים:

חשבונאות שוטפת ניהול חשבונות הפרויקט על כל הוצאותיו, לרבות התאמות עם יועצים, ספקים וקבלנים (לרבות קבלני משנה) והתאמות בנקים.

דוחות עריכת דוח כספי (רבעוני בתקופת טרום הבניה, חודשי בתקופת הבניה ושנתי מסכם לגבי כל שנה קלנדרית עד לסיום הפרויקט) המתייחס להוצאות הפרויקט, ובכלל זה עריכת תחשיב לגבי חלקו של כל אחד מחברי הקבוצה בהוצאות אלה.

חשבונות חברי הקבוצה -ניהול חשבונו של כל אחד מחברי הקבוצה בפרויקט, הן בהתייחס לחלקו בהוצאות והן בהתייחס לסכומים שהוזרמו על ידו לקבוצה או עבורו ע"י הבנק המלווה, והכל, בין היתר, בשים לב לדוחות השמאי.

הוצאת דרישות תשלום לרוכשים וניהול מעקב שוטף של הפקדות הרוכשים לחשבון הליווי (הון עצמי ומשיכה ממסגרות).

בדיקת חשבונות היועצים והקבלנים העובדים בפרויקט וביצוע התשלומים.

מעקב אחר חשבון הליווי ועמידה בקשר שוטף ורציף מול הבנק המלווה.

מתן מענה אישי לרוכשים בשאלות הקשורות להשקעתם בפרויקט, התקדמות הפרויקט, הוצאת אישורי יתרה בקשר עם השקעתם בפרויקט וכיו"ב.

 

להלן מספר פרויקטים בהם מעורבת חברתנו:

פרויקט צוקי ארסוף- פרויקט להקמת 56 יחידות דיור צמודי קרקע בגעש.

פרויקט נויה- פרויקט להקמת 131 יחידות דיור בששה בניינים + ארבעה מבנים בשימור המיועדים למסחר.

פרויקט בן אליעזר 12-16 רמת גן - פרויקט להקמת 48 יחידות שיור בשני בניינים בני 24 יחידות דיור כל אחד.

פרויקט אגמים,אשקלון - פרויקט להקמת 62 יחידות דיור בחמישה בניינים.

פרויקט שדרות הילד- פרויקט להקמת 112 יחידות דיור בשדרות הילד רמת גן.

ביצוע בקרה תקציבית לפרויקט המוסך המרכזי של הרכבת בבאר שבע.

פרויקט הושע 18 תל אביב- פרויקט להקמת 19 יחידות דיור.

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות